Privatlån online

Privatlån är en typ av lån som inte kräver någon säkerhet och en annan vanlig benämning av den här typen av lån är blancolån. Den här typen av lån har i regel högre räntor än till exempel ett bolån där fastigheten brukar vara den säkerhet som banken har som täcker lånet i de fall låntagaren skulle få ekonomiska problem, till exempel vid en personlig konkurs. Eftersom privatlånen saknar krav på den här typen av säkerhet och garantier för lånen så är räntorna högre. Räntorna är tänkta att kompensera för den risk som kreditbolaget och banken tar när de lånar ut en summa pengar utan säkerhet.

Privatlån utan krav på säkerhet

Privatlån är s.k.blancolån och långivaren har inga krav på säkerhet för lånet. Den här typen av lån har dock högre krav på låntagaren än vad s.k. snabblån har. Snabblån har heller inga krav på säkerhet och har även lägre krav på låntagaren eftersom summorna på dessa snabblån är lägre. Vid ansökan gör kreditföretaget alltid en kreditupplysning hos UC - Upplysningscentralen för att säkerställa att låntagaren kan betala tillbaka sina lån. För att skydda låntagaren har Finansinspektionen och Konsumentverket tagit fram kalkyler och riktlinjer för hur mycket levnadsomkostnader en vuxen person beräknas ha. Utifrån kreditupplysningen vid UC drar långivaren slutsatsen ifall den som ansöker om lånet kommer att ha rimliga utsikter att betala tillbaka sina lån utifrån sin årsinkomst. I de fall personen som ansöker om privatlån varit för optimistisk i sina beräkningar kommer vederbörande att få ett avslag på sin låneansökan. Detta avslag grundar sig på Finansinspektionens och Konsumentverkets kalkyler och är tänkta att skydda konsumenten från ekonomiska svårigheter.

Ansökningstiderna för privatlån är något längre än vid ansökningar om snabblån. Det kan handla om handläggningstider på 3-4 dagar. Ansökningsförfarandet varierar från bolag till bolag. Ibland handläggs ansökningarna uteslutande online och låntagaren identifierar sig med e-legitimation och BankID. I andra fall skall dokumenten signeras av låneansökaren personligen och då utökas handläggningstiden ytterligare några dagar.

Lånebelopp & lånens löptider

När man ansöker om privatlån kan man ansöka om högre summor på mellan 20000 och 400000 kronor. Summorna man kan ansöka om varierar mellan de olika kreditbolagen och bankerna. Återbetalningstiderna varierar också men löptiderna brukar normalt vara på mellan 2 och 12 år. Vissa avvikelser från denna standard finns och löptider på upp till 15 år förekommer.

Ränta och övriga kostnader

Räntorna på blancolånen är som tidigare nämnts högre än vid lån med säkerhet. De lägsta räntorna man kan få på sitt privatlån brukar ligga på 4-5% av lånebeloppet men årsräntor på 20% är ingen ovanlighet. Man bör se över räntesatserna när man överväger att ansöka om privatlån. Att ta lån med säkerhet är den absolut mest förmånliga formen av lån när det gäller de slutliga lånekostnaderna men har man ingenting att använda som säkerhet är dessa blancolån naturligtvis ett alternativ. Vad man ska titta på är den effektiva räntan vilket är den sammanlagda kostnaden för det lån man ansöker om. Den effektiva räntan innefattar alla dolda kostnader och det är därför den räntan man ska räkna med i sin lånekalkyl. Alla kostnader ska framgå i låneavtalet och naturligtvis även i informationen du får när du letar efter ett privatlån som passar dina förutsättningar. Till dolda avgifter hör uppläggningskostnader och månatliga kostnader för avier etcetera. Alla dessa kostnader ska framgå i informationen kring den effektiva räntan och den effektiva räntan ska du få redovisning på redan innan du ingår ett avtal med en bank eller ett kreditbolag. Det är som sagt på den effektiva räntan du kommer att se vad lånet verkligen kommer att kosta dig.

Amortering & avbetalning

Normalt får man välja hur man vill lägga upp sin återbetalning; med rak amortering eller annuitet. Vid rak amortering blir lånekostnaderna lägre än vid ett annuitetslån. Rak amortering innebär att man betalar av visst mycket på lånet hela tiden, samma summa, och räntan läggs sedan utanpå denna summa. För den här typen av återbetalning krävs en trygg och stabil ekonomi eftersom du börjar betala av, amortera, direkt. Eftersom skuldsaldot minskar efter varje inbetalning så minskar också räntekostnaderna.

Ett annuitetslån kostar mer i slutänden. Ett sådant lån innebär att man i början endast betalar räntekostnader för lånet. Räntan minskar över tid och det lånebeloppet man betalar av ökar. Summan man betalar är alltid lika stor men avbetalningen på själva lånet är alltså mindre i början. I de fall man har rörlig ränta kan förutsättningarna förändras. Bibehållen annuitet, även kallat "falsk" annuitet, innebär att räntekostnaderna är fasta under lånetiden. Det är den tryggaste formen av annuitetslån för den som vill ha koll på sin ekonomi oavsett hur ränteläget förändras. Nackdelen med den här typen av annuitetslån är att lånetiden kan förlängas för man slipper ju inte fluktuationerna i ränteläget. Innan du signerar ett avtal undersök noga vilken typ av återbetalning du erbjuds och beräkna vilken form av återbetalning som kommer att fungera dig bäst. Ha inte för bråttom vid din låneansökan. Du kan spara många tusenlappar på att vara noggrann med din privatekonomi.