Snabblån online

Snabblån är en mindre summa pengar som man kan få låna och gemensamt för snabblånen är förutom att man lånar ut små summor att man har en snabb handläggningstid samt snabba utbetalningar. Tanken med snabba lån är att fylla ett akut behov av en mindre summa pengar som genom en snabb handläggning snabbt kan betalas ut till låntagaren, ibland även under helgtid. De snabba lånen är s.k. blancolån och kräver ingen säkerhet. I vanliga fall krävs säkerheter i form av egendom eller borgenär. Vissa kreditbolag erbjuder snabba lån till privatpersoner med betalningsanmärkningar. Förutsättningarna för lån trots betalningsanmärkningar är att kreditbolagets övriga krav är uppfyllda. Kraven på den här typen av lån är lägre än kraven som ska uppfyllas vid ansökningar av till exempel privatlån eller bolån. Eftersom kraven är lägre medför den här typen av lån en högre räntesats eftersom kreditbolagen tar en högre risk.

Andra benämningar på den här låneformen är SMS-lån, mikrolån, mikrokredit, mobillån och internetlån. Benämningen SMS-lån används i de fall man kan göra en låneansökan via ett enkelt SMS.

Lånebelopp och löptider

Lånebeloppen på snabblån varierar mellan 500 kronor och upp till 20,000 kronor beroende på kreditbolag och handläggare. Vissa kreditbolag har ett lånetak på 3000 kronor.

Återbetalningstiden, den s.k. löptiden, för den här typen av små lån brukar variera mellan 14 dagar upp till två år.

Ansökningsprocess & utbetalningar

Man ansöker enkelt om lån antingen via ett ansökningsformulär på kreditbolagets webbsida eller via ett telefonsamtal eller så skickar man sin låneansökan via ett SMS. Vid ansökan kommer man att bli ombedd att identifiera sig och därför är det enklast att ansöka via internet så att man snabbt kan identifiera sig med hjälp av e-legitimation eller BankID. I de fall man gjort ansökan genom ett telefonsamtal kommer man att bli ombedd att identifiera sig genom att skicka en verifierad kopia av någon form av id-handling.

Vid ansökan skall den sökande styrka att vederbörande har åldern inne. Ålderskraven varierar men i de flesta fall ska den som ansöker ha fyllt 18 år. För att göra en låneansökan krävs i regel att den sökande har en fast anställning och en fast inkomst. Kraven på årsinkomsten brukar vara lägre än vid andra typer av lån och i vissa fall accepteras en så låg årsinkomst som 100000 kronor per år. I de flesta fall måste man även uppfylla kravet att vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om snabblån.

Vid ansökan görs en snabb kreditupplysning via antingen Creditsafe eller Bisnode. Kreditupplysning hos UC görs endast av banker eller vid ansökningar om större lånebelopp. Ansökan om snabblån resulterar således inte i några noteringar hos Upplysningscentralen. Kreditupplysning hos Bisnode och Creditsafe görs för att långivaren ska veta att kunden klarar av att betala tillbaka sitt lån. Konsumentverket och Finansinspektionen har tagit fram speciella kalkyler där de snabbt räknar ut om låntagaren kommer att klara av sin levnadsomkostnader och återbetalningen av ett eventuellt lån. Denna kalkyl är tänkt att skydda låntagaren från ekonomiska svårigheter till följd av ett beviljat lån. Ett avslag är således ett skydd för individen och inte kritik eller avfärdande av låntagaren som person.

I de fall lånet beviljas betalas det omgående ut till ditt bankkonto. Om låntagaren har samma bank som kreditbolaget använder sig av kan lånet komma att betalas ut omedelbart vid godkännandet. I annat fall kan det ta upp till 3 bankdagar innan lånet betalats ut till låntagarens bankkonto.

Ansvar och risker vid snabblån

Med lån följer vissa risker och den här typen av snabba lån orsakar ofta mer problem för låntagaren än vad de löser. Anledningen till det är att lånen ofta är enkla att ansöka om vilket gör att smålånen ofta blir en snabb lösning vid impulsköp till exempel. Människor som redan har problem med till exempel spelmissbruk kan använda de snabba lånen som en enkel väg att finansiera sitt spelande. Den här typen av impulshandlingar kan få förödande konsekvenser och i de fall man inte tar ansvar för sitt beteende kan snabb- och mikrolånen resultera i att låntagaren hamnar hos Kronofogden vilket kan leda till stora problem i framtiden. En anmärkning hos kronofogden kan innebära svårigheter att få till exempel ett lägenhetskontrakt eller ett telefonabonnemang men kan även ställa till problem på arbetsmarknaden.

De höga räntorna och korta återbetalningstiderna kan också orsaka stora problem för låntagaren. I de fall låntagaren väljer att skjuta återbetalningen framför sig genom att förlänga återbetalningstiden så ökar kostnaderna avsevärt vilket man som låntagare bör vara medveten om. Låntagaren bör således undvika att förlänga löptiden på sina snabblån eftersom räntesatser på över 200% inte hör till ovanligheterna på den här typen av lån.

Man bör alltså förhålla sig mycket ansvarsfullt till snabblån och endast utnyttja den här möjligheten i absolut nödfall och endast när man vet att man med säkerhet kommer att kunna betala tillbaka lånet snabbt.

Att ta snabblån från flera kreditbolag samtidigt är absolut inte att rekommendera. De som gör så skapar nästan alltid stora ekonomiska problem för sig själva. Att ta ett snabblån för att betala ett annat är ingen bra ide. I de fall man har ekonomiska svårigheter har man allt att vinna på att avstå från att lösa problemet genom dyra snabblån. Om man redan har problem och försöker lösa dem genom att ta ytterligare lån för att lösa sina tidigare ekonomiska problem är risken stor att man hamnat i en nedåtgående spiral av skulder och dyra räntor. Försök i möjligaste mån att ta ansvar för din ekonomi och hitta mindre kostsamma lösningar eller se över möjligheten att ta andra typer av lån med lägre räntor för att få ekonomin på rätt köl.